Termeni şi condiţii

Site-ul www.ofero.ro este detinut si administrat de OFERO.RO S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1967/2021, CUI 45018482, cu sediul în Sibiu, str. Gheorghe Dima nr. 22.


Utilizarea acestui site (vizitarea, efectuarea de căutări şi afişări etc.), implică acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor de utilizare. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu aceştia, sunteţi obligat(ă) să încetaţi utlizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului https://www.ofero.ro .

Definiţii.

Următorii termeni vor fi definiţi pentru o mai bună înţelegere a condiţiilor de utilizare:

 • Utilizator — orice persoană care accesează serviciul;
 • Furnizor — www.ofero.ro şi deţinătorii acestui site;
 • Serviciu — acordarea către utilizator a accesului la date şi informaţii transmise de Furnizor prin Internet, cu ajutorul acestui site.

I. Obligaţiile Utilizatorului


a. Utilizatorul site-ului web este obligat ca la fiecare accesare a site-ului web sau la utilizarea serviciilor oferite să acţioneze în mod legal.

Utilizatorul se obligă să:

 • nu adauge, modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă orice fel de informaţii ale unei persoane fizice, altele decât cele ale propriei persoane sau pe care o reprezintă;
 • nu acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informaţii sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site;
 • nu folosească şi să nu permită vreunui terţ (sau să îl autorizeze) să folosească serviciile Furnizorului pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare sau au un conţinut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, ameninţător, încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau este în orice alt mod ofensator;

b. Utilzatorul este de acord să nu facă răspunzător şi să nu acţioneze Furnizorul în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului şi a Internetului de către Utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de alta natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Furnizor ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator sau alţi Utilizatori a acestor condiţii.


c. Utilzatorul este de acord să nu folosească sistemul ofero pentru a trimite mesaje publicitare (sau de tip SPAM) ci el va folosi sistemul doar pentru a face cereri de ofertă.


II. Limitarea răspunderii


a. Utilizatorul declară în mod expres că înţelege şi este de acord cu următoarele afirmaţii:


1. Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Astfel, Furnizorul nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau a site-urilor web în legatură cu acesta.


2. Prin adăugarea sa sau a entităţii pe care o reprezintă în acest catalog, Utilizatorul acceptă posibilitatea ca paginile care afişează detalii despre el sau entitatea pe care o reprezintă să fie scanate şi incluse în diferite motoare de căutare (Google, Yahoo etc.).


3. Furnizorul nu este răspunzător şi nu oferă nicio garanţie că:

 • serviciul va îndeplini toate cerinţele Utilizatorului;
 • serviciul va fi disponibil sau funcţional 24 de ore din 24;
 • serviciul va funcţiona corect;
 • orice eroare de sistem sau disfuncţionalitate va fi remediată;
 • datele prezentate pe site sunt actuale sau corecte;
 • informaţiile furnizate de Utilizator vor fi acceptate şi afişate pe site.

4. Orice informaţie obţinută prin utilizarea serviciului pus la dispoziţie de către Furnizor poate fi folosită doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informaţii.


5. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de către Utilizator de la Furnizor prin intermediul serviciului, nu va crea o garanţie care nu este stipulată expres în Condiţiile de Utilizare.


b. Răspunderea Furnizorului (dacă aceasta nu a putut fi rezolvată pe cale amiabilă şi este stabilită de către o instanţă judecătorească sau un tribunal arbitral) rezultată în orice mod din sau în legatură cu furnizarea serviciului conform acestor condiţii, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 LEI.


III. Securitate


Utilizatorul ia la cunoştinţă că Furnizorul nu poate controla şi nu oferă niciun fel de garanţii privind securitatea informaţiilor care sunt transmise prin Internet.


IV. Conexiunea la alte Site-uri


a. Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către Furnizor pe web, pentru a face legătura cu alte site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că Furnizorul nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi nu îşi asumă nicio obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.


b. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este făcută numai pentru a putea fi folosită de Utilzator şi nu implică sprijinirea de către Furnizor a materialului disponibil pe acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.


V. Date cu caracter personal (GDPR)


Prin accesarea acestui site sunteţi de acord cu faptul că Furnizorul are dreptul de a prelucra datele dumneavoastră personale, dezvăluite ca urmare a folosirii

Informatiile oferite de catre ofero.ro referitoare la firme și informațiile de contact ale acestora nu fac obiectul politicii GDPR întrucât regulamentul (UE) 2016/679 al parlamentului european si al consiliului din 27 aprilie 2016 specifică la punctul 14 că acesta nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice și, mai ales, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele și tipul de persoană juridică și datele de contact ale persoanei juridice. Totusi daca printr-o eroare datele dvs. personale au ajuns pe site-ul nostru, ne puteti contacta prin formularul de contact si sa ne solicitati stergerea acestora.


VI. Generalităţi


a. Modificări ale condiţiilor — Furnizorul poate modifica prezentele condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului prin afişare pe site-ul web. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.


b. Forţă Majoră — Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceste condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea guvernului sau a altor autorităţi, a altor reţele de care Furnizorul nu este responsabil.


c. Jurisdicţie — Acest site web (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de către Furnizor. Prin accesarea acestui site, Utilzatorul acceptă că aceste condiţii şi orice dispută legată de ele sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde din România şi de peste hotare. Furnizorul nu oferă nicio asigurare că ceea ce este conţinut pe acest site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.


d. Confidenţialitate — Furnizorul nu garantează că utilizarea acestui site va fi confidenţială. Furnizorul nu este responsabil pentru nicio pagubă pe care o suferă Utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al încălcării confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informaţie pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când foloseşte acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site permit Furnizorului să primească informaţii cu caracter personal.